+370 37 351101 / +370 37 466144

jonas@plienitas.lt

Darbo laikas I-IV 8:00 - 17:00 V 8:00 - 16:00 VI-VII NEDIRBAME

Asbestinio šiferio stogo dangų keitimo programos nuorodos

Titulinis / Aktualijos / Asbestinio šiferio stogo dangų keitimo programos nuorodos

Aprašymas

Atsižvelgiant į asbesto keliamą riziką visuomenės sveikatai ir siekiant prisidėti prie savivaldybių asbesto turinčių gaminių šalinimo programų įgyvendinimo, parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimo atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir toliau skiriama asbestinės stogų dangos keitimui kaimo vietovėse.

Tinkamumo finansuoti sąlygos 2014–2020 m.

Pagal šią priemonę kompensuojamos bus tik tos išlaidos, kurios nurodytos veiklos srities „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklėse, kurios bus baigtos rengti ir paskelbtos dar šį mėnesį (t.y. 2015 m. vasario mėn.)

Pagrindiniai tinkamumo finansuoti kriterijai:

  1. KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.
  2. Kaip ir ankstesniais metais, remiamas gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų visos dangos pakeitimas.
  3. Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  4. Didžiausia viešosios paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 EUR.

Patvirtintas paraiškų teikimo tvarkaraštis

Š. m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones paraiškų priėmimo 2014–2015 m. tvarkaraštis.

Paraiškų teikimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau nei 40 priemonių ar veiklų. Norintys pasinaudoti parama asbestinių stogų dangos keitimui paraiškas galės teikti jau nuo š. m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d.

Su paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones paraiškų priėmimo 2014–2015 m. tvarkaraščiu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą:

Žemės ūkio ministerijos informacija

Renkamos paraiškos asbestinių stogų keitimui kompensuoti 2015 metais

Nuo š.m. kovo 2 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. visi kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbestinius stogus, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 eurų (6 905,60 litų).

Pareiškėjas – kaimo gyventojas

KKP parama skiriama projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėse, t.y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamojo namo stogui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą, pakeisti. Taip pat pareiškėjas turi būti iš savivaldybės, turinčios patvirtintą Asbesto šalinimo programą.

Pakeitimai – atrankos kriterijų taikymas

2014–2020 m. programos naujovė – projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Pagal ankstesnius reikalavimus, pareiškėjai, norintys pasikeisti asbestinius stogus, ne mažiau kaip dvejus metus nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turėjo vykdyti profesinę ir (ar) ekonominę veiklą bei ne mažiau kaip penkerius metus nepertraukiamai nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoti kaimo vietovėje. Anksčiau šie reikalavimai buvo taikomi visiems pareiškėjams, o dabar tai bus pirmumo kriterijai. Tai yra didelis palengvinimas pareiškėjams, nes, neatitikus vieno kriterijaus, yra tikimybė atitikti kitus.Parama bus teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.Išsamūs projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo reikšmės yra pateikiamos įgyvendinimo taisyklėse (žr. priedą KPP priemonės atrankos kriterijai). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijams, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitiko.

Privalomas turto draudimas

Dar vienas taisyklių pakeitimas – paramos gavėjas turi apdrausti pakeistą stogą ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui (t.y. kasmet 5 metus nuo projekto įgyvendinimo). Pagrindinės draudimo sąlygos: projekto įgyvendinimo laikotarpiu turtas draudžiamas didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Šis reikalavimas nebus taikomas jeigu pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių. Tokiu atveju, pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus bei įsipareigoti, kad jei turtas bus sunaikintas arba sugadintas, pareiškėjas pats padengs nuostolius.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus. Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal numatytus stogo dangos įkainius (žr. priedą Kompensuojamų medžiagų įkainiai), tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto stogo ploto. Svarbu, kad pagal naujos programos taisykles nebetaikoma galima iki 25 proc. paklaida nuo nurodyto asbesto turinčio stogo kiekio, nes visi persidengimai jau numatyti skaičiuojant maksimalius įkainius. Stogo dangos keitimui naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos. Taip pat, paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas.

Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai

Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti (atlikti visi stogo dangos keitimo darbai ir pateiktas prašymas kompensuoti išlaidas) per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.